(0432) 69-05-67, (096) 478-95-67

Замовити дзвінок >>>

       

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

Оцінка вашої квартири
Експрес-консультація
____________________

Можливість економити
Акції. Знижки для вас!

____________________

Книга пропозицій
Дирекція на зв'язку
____________________

_________________________

Ми представлені в:

____________________

Політика Конфиденційності

Ми визнаємо важливість конфіденційності інформації. У цьому документі описується, яку особисту інформацію ми отримуємо і збираємо, коли Ви користуєтеся сайтом www.peresvit.pro

Ми сподіваємося, що ці відомості допоможуть Вам приймати усвідомлені рішення щодо наданої нам особистої інформації.

Загальнодоступна інформація:

Якщо Ви просто переглядаєте сайт без реєстрації, інформація про Вас не публікується на сайті.

Коли Ви пишете або редагуєте матеріали на сайті, ви публікуєте кожне слово з того, що написали, і ця інформація буде зберігатися і показуватися іншим відвідувачам проекту. Це стосується статей, корисних порад, матеріалів, особистих сторінок користувачів, коментарів і т.п.

Ідентифікація відвідувачів:

Ви можете зареєструватися на сайті, а можете не реєструватися.

Якщо Ви зареєструвалися, Ви будете ідентифікуватися Вашим ім'ям учасника. Це може бути ваше справжнє ім'я (якщо ви цього хочете) або Ви можете віддати перевагу публікуватися під псевдонімом - тим ім'ям, яким представилися при створенні облікового запису. Інші зареєстровані відвідувачі сайту зможуть подивитися дані, вказані Вами при реєстрації.

Електронна пошта:

Адреса електронної пошти, що вказується Вами при реєстрації, не показується іншим відвідувачам сайту.

Ми можемо зберігати повідомлення електронною поштою та інші листи, вставлені користувачами, щоб обробляти запитання користувачів, відповідати на запити і вдосконалювати наші служби.

Куки(Cookie):

Коли Ви відвідуєте сайт, на Ваш комп'ютер відправляються один або кілька файлів cookie. Це невеликий файл, в якому містяться набори символів і який дозволяє ідентифікувати браузер.

Коли Ви реєструєтеся на сайті, на Ваш комп'ютер можуть відправлятися додаткові файли cookie, що дозволяють уникнути повторного введення імені користувача (і, можливо, пароля) при наступному візиті. Ви можете стерти їх після закінчення сеансу, якщо використовуєте загальнодоступний комп'ютер і не бажаєте відкривати свій псевдонім наступним користувачам комп'ютера (в такому випадку вам також потрібно очистити кеш браузера).

Ми використовуємо файли cookie, щоб підвищити якість своїх послуг шляхом збереження налаштувань і відстеження тенденцій в діях користувачів, наприклад, при виконанні пошуку. Більшість браузерів спочатку налаштовані так, щоб приймати файли cookie, однак Ви можете повністю заборонити використання файлів cookie або налаштувати показ повідомлень про їх відправку. Однак без файлів cookie деякі функції сайту можуть працювати неправильно.

Протоколювання:

При кожному відвідуванні сайту наші сервери автоматично записують інформацію, яку Ваш браузер передає при відвідуванні веб-сторінок. Як правило ця інформація включає запитувану веб-сторінку, IP-адреса комп'ютера, тип браузера, мовні настройки браузера, дату і час запиту, а також один або кілька файлів cookie, які дозволяють точно ідентифікувати Ваш браузер.

Посилання:

На цьому сайті посилання можуть бути в такому форматі, який дозволяє відстежувати, чи користуються ними відвідувачі. Ця інформація використовується для підвищення якості нашої реклами.

Зміни в політиці конфіденційності

Зверніть увагу, що політика конфіденційності може періодично змінюватися. Всі зміни політики конфіденційності публікуються на цій сторінці.

 

Политика Конфиденциальности

Мы признаем важность конфиденциальности информации. В этом документе описывается, какую личную информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь сайтами www.peresvit.pro

Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам личной информации.

Общедоступная информация

Если Вы просто просматриваете сайт без регистрации, информация о Вас не публикуется на сайте.

Когда Вы пишете или редактируете материалы на сайте, вы публикуете каждое слово из того, что написали, и эта информация будет храниться и показываться другим посетителям проекта. Это касается статей, полезных советов, материалов, личных страниц пользователей, комментариев и т.п.

Идентификация посетителей

Вы можете зарегистрироваться на сайте, а можете не регистрироваться.

Если Вы зарегистрировались, Вы будете идентифицироваться Вашим именем участника. Это может быть ваше настоящее имя (если вы этого хотите) или Вы можете предпочесть публиковаться под псевдонимом — тем именем, которым представились при создании учётной записи. Другие зарегистрированные посетители сайта смогут посмотреть данные, указанные Вами при регистрации.

Электронная почта

Адрес электронной почты, указываемый Вами при регистрации, не показывается другим посетителям сайта.

Мы можем сохранять сообщения электронной почте и другие письма, оправленные пользователями, чтобы обрабатывать вопросы пользователей, отвечать на запросы и совершенствовать наши службы.

Куки (Cookie)

Когда Вы посещаете сайт, на Ваш компьютер отправляются один или несколько файлов cookie. Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер.

Когда Вы регистрируетесь на сайте, на Ваш компьютер могут отправляться дополнительные файлы cookie, позволяющие избежать повторного ввода имени пользователя (и, возможно, пароля) при следующем визите. Вы можете стереть их по окончании сеанса, если используете общедоступный компьютер и не желаете открывать свой псевдоним последующим пользователям компьютера (в таком случае вам также нужно очистить кэш браузера).

Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Вы можете полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать неправильно.

Протоколирование

При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую Ваш браузер передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса, а также один или несколько файлов cookie, которые позволяют точно идентифицировать Ваш браузер.

Ссылки

На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

Изменения в политике конфиденциальности

Обратите внимание, что политика конфиденциальности может периодически изменяться. Все изменения политики конфиденциальности публикуются на этой странице.